Urealistiske resultatmål demotiverer

Forskning fra Syddansk Universitet viser, at der forekommer en sammenhæng mellem resultatmålinger og stress på arbejdspladsen. Over de seneste år er der kommet større fokus på resultatmål og KPI’er i mange virksomheder. Som virksomhed er det vigtigt, at man ikke kun fokuserer på de hårde værdier, når man gør brug af resultatmålinger.

Fremsættes der urealistiske resultatmål kan den pågældende medarbejder, ifølge undersøgelsen, få en følelse af ikke at præstere tilstrækkeligt, hvilket kan være en stressfaktor for medarbejderen. Urealistiske resultatmål samt manglende støtte fra ledelsen kan dermed medføre faldende produktivitet og demotivation hos medarbejderen. Det kan i sidste ende komme til at koste virksomheden dyrt, fx i form af en langvarig stresssygemelding.

“Problemet er, at der oftest ikke er en sammenhæng mellem de hårde og de bløde målepunkter”, udtaler HR-partner Lene Lundquist. Ifølge Lene er det vigtigt, at der skabes en balance mellem de to faktorer. Målingerne skal ikke afskaffes, men de må heller ikke overskygge vigtigheden af de bløde værdier, såsom trivsel, motivation og oplevelsen af at slå til i jobbet. Den gode leder sørger for at motivere og hjælpe sine medarbejdere til at præstere, idet præstation og trivsel hænger sammen. Jo bedre medarbejderen trives på arbejdspladsen, desto mere lyst og overskud har vedkommende til at yde sit bedste. Og hvem vil ikke gerne have medarbejdere, der yder deres bedste?

LUNDQUIST Human Resource kan iværksætte og hjælpe med at foretage trivselsanalyser og skabe effektive rammer for at gennemføre værdifulde MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS), herunder også opstilling af personlige resultatmål, der er i balance med medarbejderens formåen. Dette er indsatser, der sikrer din virksomhed en god sammenhæng mellem målsætninger og anvendelsen af de menneskelige ressourcer.

Kontakt os her for at høre mere om mulighederne for hjælp og rådgivning i forbindelse med MUS, der indeholder både hårde og bløde faktorer.

Skriv kommentar

*