Nye tider, nye tiltag

Foråret er godt på vej, og vi går nu en lysere tid i møde. Hos LUNDQUIST Human Resource har vi indtrykket af, at dette også gælder hos jer ude i virksomhederne, som atter begynder at få travlt. Når situationen ændrer sig, glemmer mange virksomheder, at der pludselig er helt andre forhold, der skal tages højde for.

I de sidste år har det været lettere for arbejdsgiverne at fastholde medarbejderne, idet jobsituationen var forringet, og medarbejderne i større grad ikke ville søge væk fra deres tryghedszone. I takt med at arbejdsmarkedet ændres, er det vores overbevisning, at flere medarbejdere vil begynde at søge nye udfordringer hos andre virksomheder.

Vigtigt med gode udviklingsmuligheder…

“For at fastholde dygtige medarbejdere, er det vigtigt, at man som virksomhed sørger for at give sine medarbejdere indflydelse samt gode udviklingsmuligheder – både fagligt og personligt”, udtaler Lene Lundquist, HR-partner hos LUNDQUIST Human Resource. Dette understøttes af en employer-brand-analyse foretaget af Jobindex, hvor 2.500 personer bl.a. blev spurgt om, hvad der gør, at folk søger nye jobs. Hertil svarede flest, at det var pga. løn og ansættelsesvilkår, personlige udviklingsmuligheder samt at virksomheden tilbyder faglig udvikling.

Desuden tilføjer Lene, at den bedste forudsætning for, at medarbejderne er klar til at udvikle og udfordre sig selv er, at de er velbefindende på arbejdspladsen. Dog kræver dette, at virksomheden skaber mulighederne for udvikling og tilpasser dem til den individuelle. Derfor – stil dig selv spørgsmålene: ”I hvor høj grad er jeg nu klar til at give mine medarbejdere de ønskede udviklingsmuligheder?”. Dernæst: ”Har jeg det rigtige grundlag for at få en ønsket effekt ud af det?”.

Vi står klar til at træde til med målrettet kompetenceudvikling, hvis du har behovet herfor. Læs mere om hvordan kompetenceudvikling kan have en positiv effekt på din virksomhed: En investering i medarbejderne er en investering i virksomheden, og det betaler sig!

Skriv kommentar

*