Dine ledere baner vejen for succes

En ny undersøgelse foretaget af Copenhagen Business School blandt 550 danske topledere viser, at topledere har store udfordringer, når det kommer til personaleansvar. Et af de vigtigste resultater er, at ca. 61 % af toplederne har udfordringer ift. kommunikationen til medarbejderne. Derudover viser undersøgelsen, at ca. halvdelen af de adspurgte ledere mener, at de ikke formår at tiltrække og udvikle talenter.

Mange små- og mellemstore virksomheder har ikke fokus på de omkostninger, der er forbundet med uprofessionel håndtering af de menneskelige ressourcer, og den gevinst der er, hvis man håndterer dem rigtigt. I Danmark kan op til 80 % af omkostningerne i en virksomhed være knyttet til personalet, hvilket understøtter vigtigheden af god personaleledelse.

Hos LUNDQUIST Human Resource har vi indtrykket af, at personaleansvaret i mange virksomheder delegeres ud til lederne i de enkelte afdelinger, som generelt ikke har de rette kompetencer inden for HR, og hvis hovedfokus ligger andetsteds. “Det har stor betydning for virksomhederne, at lederne får de rette værktøjer til at håndtere det daglige personaleansvar, herunder kommunikation,” udtaler HR-partner Lene Lundquist. Hun understreger ligeledes vigtigheden af, at virksomhederne har en HR-ansvarlig, der varetager de overordnede personalearbejde, eksempelvis inden for personalejura.

Vi har værktøjerne…
Formår du at skabe resultater sammen med dine medarbejdere? Vi står klar til at træde til med lederudvikling (link), herunder kommunikationstræning og situationsbestemt ledelse, så du bliver mere bevidst om din rolle som leder og motivator.

Se hele undersøgelsen her.

Skriv kommentar

*