Det første skridt på vejen til succes

Ifølge en undersøgelse foretaget af revisionsvirksomheden PwC har danske direktører og afdelingsdirektører store bekymringer omkring medarbejdervækst. 92 % af de adspurgte virksomheder forventer en vækst i 2015. 81 % af de adspurgte virksomheder forventer ligeledes, at de vil stå over for en medarbejdervækst i 2015. Ca. en tredjedel har en forventning om, at denne vækst vil være på mere end 5 %. Mange er i tvivl om, hvorvidt de kan skaffe arbejdskraft i det omfang, det er nødvendigt, og med de kompetencer der er brug for i fremtiden.

Stil derfor dig selv spørgsmålene: Har du de ressourcer der skal til for at kunne klare en vækst? Ifølge HR-partner Lene Lundquist skal der nu til at være ekstra fokus på at rekruttere de rigtige medarbejdere. Samtidig skal der også være fokus på at fastholde og udvikle eksisterende medarbejdere for, at de ikke finder det mere attraktivt at skifte til konkurrenten.

Succesfuld rekruttering

Ansættelse af en ny medarbejder er en stor investering, hvorfor det er vigtigt at finde de bedste kandidater til jobbet. LUNDQUIST Human Resource giver dig her fem gode råd til rekrutteringsprocessen:

  • Kortlæg hvilke kompetencer medarbejderen skal have for, at virksomheden kan nå sine mål – det er måske andre kompetencer end dem, der allerede findes i virksomheden.
  • Når der annonceres, er det vigtigt at sætte sig i potentielle ansøgeres sted – målret annoncen til målgruppen rent sprogmæssigt, idet den skal fange de bedste kandidater.
  • Valg af medier til formidling af jobannoncen skal også tilpasses målgruppen.
  • For at vurdere kandidaternes færdigheder anbefales det at inddrage konkrete cases tilpasset jobbet i rekrutteringssamtalen.
  • Det tilrådes, at der udarbejdes et interviewskema for at sikre, at kandidaterne kan sammenlignes og rates.

Ønsker du flere gode råd eller hjælp til din næste rekruttering, så kan LUNDQUIST Human Resource hjælpe med at styre hele eller dele af rekrutteringsprocessen. Kontakt os her for at høre mere om disse muligheder.

Skriv kommentar

*