Har I styr på om I opfylder persondataforordningen?

persondatafoordningen

I maj 2018 får kravene i den nye EU-forordning om databeskyttelse virkning i Danmark. Virksomheder skal fremover kunne redegøre for, hvordan personoplysninger håndteres lovligt. Konsekvenserne ved ikke at efterleve forordningen kan blive dyr, idet bødeniveauet går op til 20 millioner euro eller op til 4 % af virksomhedens globale årlige omsætning, alt efter hvilket beløb der er højest.

Nyt selskab med fokus på persondataforordningen

Sammen med Per Løkken har jeg stiftet nyt selskab – PersondataSupport – der leverer målrettet support til danske virksomheder, så kravene i EU’s Persondataforordning bliver opfyldt.

Vi er specialiserede og certificerede konsulenter, der har den nødvendige viden om den nye persondataforordning. Vores mange års erfaring som ledelsesrådgivere bevirker, vi hurtigt kan vurdere, hvilke indsatser der skal igangsættes. Vi tilbyder en helhedsorienteret ydelse, der går på tværs af de enkelte afdelinger, jura, IT, procedurer og de menneskelige aspekter.

Læs mere på persondatasupport.as om:

  • hvordan du som virksomhed kommer i gang
  • får den rette assistance og rådgivning omkring implementering
  • samt har support, så du løbende sikrer opfyldelse af persondataforordningen.

Desuden er du velkommen til at download en tjekliste, der giver et overordnet overblik over om I som virksomhed allerede nu, overholder den nye EU Persondataforordning.

Skriv kommentar

*