Afvikling og genplacering

Et spørgsmål om etik og image

Ved afvikling af medarbejdere afsluttes et arbejdsforhold, hvor parterne har haft et gensidigt, og forhåbentligt godt, samarbejde. Uanset årsagen til at afslutte samarbejdet vil tidligere medarbejdere stadig optræde som ambassadører for virksomheden, så det er vigtigt at få sagt ordentlig farvel. Det er det, dels fordi medarbejderens netværk kan blive en kilde til nye profiler, dels fordi medarbejderens feedback kan give en pejling af forhold, der bør ændres i virksomheden. Den sidste samtale er en anledning for ham/hende til at tage bladet fra munden og fortælle oprigtigt om sin oplevelse af virksomheden som arbejdsplads.

Med LUNDQUIST Human Resource som samarbejdspartner tilbyder vi mulighed for at rådgive om og hjælpe med:
  • juridisk bistand ifm. individuelle afskedigelser og masseafskedigelser
  • udarbejdelse af en afviklingspolitik og fratrædelsesprocedurer
  • medvirken til gennemførelse og planlægning af opsigelser
  • udarbejdelse af både internt og eksternt kommunikationsmateriale om afvikling og genplacering af medarbejdere
  • træning af ledere i den svære samtale
  • gennemførelse af fratrædelsessamtaler
  • jobafklaring for den afskedigede medarbejder
  • hjælp til jobsøgning til den afskedigede medarbejder eller den medarbejder, der ønsker nye udfordringer
  • genplacering.

Afviklingen har både etiske og juridiske aspekter, og en afskedigelse er aldrig en behagelig situation –hverken for lederen eller medarbejderen. LUNDQUIST Human Resource kan være med til at sikre, at medarbejderen får en så værdig og respektfuld afskedigelse som overhovedet muligt – dette er guld værd, ikke blot for den opsagte, men også for virksomhedens omdømme.