Konceptet

HR-Outsourcing

Er dit virksomhedsgrundlag for lille til at have en HR-afdeling, men for stort til ikke at have fokus på HR-området? Så er outsourcing måske løsningen for dig!

Når du bruger LUNDQUIST Human Resource som din faste HR-partner, får du en fast tilknyttet ”huskonsulent”, der kender virksomheden og sikrer, at opgaverne løses på dine præmisser.

Fordelene ved en partneraftale er, at:
 • HR-ressourcerne er fleksible og til rådighed, når behovet er der
 • udgiften er variabel – du betaler kun for dit faktiske forbrug
 • der skabes overensstemmelse mellem virksomhedens strategi og arbejdet med at udvikle medarbejderne på både kort og langt sigt
 • det altid er en specialist, der løser den enkelte opgave
 • personaleomsætning og sygefravær kan nedbringes
 • konsulenten er neutral, hvilket sikrer, at konflikter bliver løst ud fra en objektiv synsvinkel
 • der sker en systematisk medarbejder- og organisationsudvikling
 • opkvalificering sker kontinuerligt
 • der etableres personalepolitiske værktøjer, som f.eks. medarbejdertilfredshedsanalyser, MUS-system, team-evalueringssystem, kompetenceafklaring, uddannelsesplanlægning og performancemålinger
 • der er en optimal styring af uddannelsesomkostninger
 • der er adgang til det offentlige uddannelsessystem, og dermed er der mulighed for at trække økonomiske tilskud hjem til virksomheden i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Vores partneraftale er en løsning fuld af værdi!