MUS

Gennem samtale skabes udvikling

MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) er et meget anvendt og generelt ledelsesværktøj. MUS sikrer en sammenhæng mellem virksomhedens strategiske udvikling og anvendelsen af de menneskelige ressourcer. Højt kvalificerede og motiverede medarbejdere er en forudsætning for, at en virksomhed kan indfri sine langsigtede mål og bevare en hensigtsmæssig placering på markedet.

MUS er en ligeværdig, planlagt dialog mellem medarbejderen og dennes nærmeste overordnede. Den foregår en eller flere gange om året. Samtalerne giver lederen et godt overblik over medarbejdernes kompetencer – hvor de er tilstrækkelige, og hvor der er mulighed for udvikling.
Det er samtidig en fordel for medarbejderne, fordi det giver mulighed for at drøfte forhold, der har betydning for arbejdslivet.

MUS kan være en støtte i udviklingen af arbejdsmiljøet, hvor forbedret trivsel og samarbejde kan være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv.

LUNDQUIST Human Resource kan iværksætte og hjælpe med:
  • implementering af MUS i forhold til virksomhedens strategi
  • udvikling af MUS-skemaer
  • ledertræning i gennemførelse af MUS
  • iværksættelse og opfølgning på udviklingsplanen.

En MUS er ingenting værd, hvis ikke både ledere og medarbejdere får fulgt op på de aftalte planer.

NB! Arbejder virksomheden med teams kan samtalerne suppleres med TeamUdviklingsSamtaler (TUS).