Nøgletalsanalyse

HR-funktionen bidrager til bundlinjen – dét kan dokumenteres

Der er store krav til HR-funktionens bidrag på bundlinjen. LUNDQUIST Human Resource kan imødekomme disse krav. Vi kan igangsætte og dokumentere de aktiviteter, der bringer værdi til virksomheden.

Dette kan bl.a. synliggøres ved løbende rapportering af nøgletal for:
  • personaleomsætning
  • fraværsstatistik – sygefravær, langtidssygdom, arbejdsulykker, fravær ifm. syge børn, orlov m.m.
  • trivsels- og tilfredshedsmålinger
  • kompetenceniveau
  • lederperformance
  • effektvurdering på udviklingsaktiviteter
  • uddannelsesstatistik og udbyttesikring.

LUNDQUIST Human Resource kan hjælpe med at få sat et nøgletalssystem i værk, så det effektivt kan bruges, når du skal tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere i din virksomhed.