Optimering af HR-processen

”Vi må kunne gøre det på en smartere måde!”

Sådan tænker mange ledere og medarbejdere rundt om i landets virksomheder. Men der kan være et stykke vej fra at tænke tanken til at finde en løsning – og måske endnu længere til endeligt at gøre noget ved det.

Begrundelsen er, at vi ofte giver vores vaner og rutiner videre til dem, der skal udføre arbejdsopgaverne. Problemet er, at vi ikke altid udfører vores arbejde på den mest hensigtsmæssige måde – vi reflekterer bare ikke over det.

Tiden er inde til at gennemgå virksomhedens HR-processer med kritiske øjne med henblik på at optimere, effektivisere og finde metoder til at:
  • minimere de menneskelige anstrengelser
  • mindske tidsforbruget på de forskellige opgaver
  • fjerne overflødige arbejdsprocesser
  • strukturere og standardisere, så opgaver bliver lettere at gå til.

LUNDQUIST Human Resource har stor erfaring med at analysere arbejdsgange og finde nye måder at gøre tingene på. Derfor kan vi hjælpe med at frigøre ressourcer og skabe øget medarbejdertilfredshed.

Vi arbejder ud fra Lean tankegangen. Det betyder, at vi sætter fokus på at bevare produktivitet for færre ressourcer. Samtidig har vi et meget stort fokus på at inddrage medarbejderne i processen. Vi tror nemlig på, at medarbejdernes trivsel og tilfredshed er afgørende for, at din virksomhed kan levere kvalitet og effektivitet.

Få mere ud af dine medarbejdere med hjælp fra LUNDQUIST Human Resource…