Åhusene – Odder kommune

Da behovet for konsulentbistand opstod i Åhusene, skulle vi træffe et valg imellem alle de udbydere, der var på markedet. Vi valgte LUNDQUIST HUMAN RESOURCE med Lene Lundquist som konsulent.

Det gjorde vi fordi: Vi har hørt positiv omtale om LUNDQUIST HUMAN RESOURCE´s kursusvirksomhed. Vi så, at Lene har et bredt fagligt netværk at trække på. Vi syntes det var værdifuldt, at Lene havde erfaring med, såvel private som kommunale organisationer.

Vi har nu 5 konstruktive og udviklende kursusforløb bag os.

Lene Lundquist har på en spændende og loyal facon evnet, at guide os igennem målrettede læringsprojekter til stor gavn for såvel brugere som medarbejdere i Åhusene.

De 5 kursusforløb har omhandlet strategi 2010/2011, etablering og udvikling teamwork, strukturændring i organisationen, samt målrettet kompetenceudvikling for medarbejderne.

Lene Lundquist har ikke løst opgaverne for os, men evnet at finde potentialet frem i os, motiveret og guidet til en fremadrettet udvikling, løftet os så resultaterne er skabt af os selv. Med Lene Lundquist som tovholder og konsulent oplever jeg, at der skabes en god atmosfære omkring os, at opgaver og mål løses i trygge rammer, dog ikke uden at der stilles spørgsmål i processerne.

Lene Lundquist har mødt os der, hvor vi var og har været det hele værd i guld.

 Birthe Egholm, Leder af Åhusene i Odder Kommune.