HWAM Heat Design A/S

Reference wham heat
HWAM Heat Design har igennem 2 år benyttet LUNDQUIST HUMAN RESOURCE´s Lene Lundquist som ekstern konsulent. Hun har varetaget HR-funktionen i huset med opgaver inden for både rekruttering, medarbejderpleje og medarbejdertilfredshed, kompetenceudvikling og fratrædelser. Især rekruttering har krævet en ualmindelig stor indsats i en periode, hvor det har været overordentligt svært at rekruttere til produktionen.

Lene har formået at skabe en høj grad af tillid og fortrolighed blandt alle medarbejderne, hvilket har medført, at de har løftet sløret for nogle af de spørgsmål, de har haft svært ved at drøfte med andre – en form for ventil.

Lene har også været sparringspartner for ledergruppen, som har kunnet få en snak om, hvordan de vanskelige medarbejdersituationer skulle tackles.

Effekten af samarbejdet med LUNDQUIST HUMAN RESOURCE ApS er bl.a.:

  • mere målrettet rekruttering som via DISC-profilen har gjort at valget af nye medarbejdere lettere.
  • en række forskellige uddannelsesaktiviteter målrettet HWAM´s konkrete behov for både funktionær og timelønnede.
  • udarbejdelse af HR-strategi.
  • kontinuerligt fokus på medarbejderudviklingsområdet.

Lene indgår i nye opgavesammenhænge med professionalisme og griber med stor ildhu fat i nye udfordringer uanset omfang eller timing.

Inge Gustafsson, Marketingchef – HWAM Heat Design AS