R82 A/S

Første gang jeg stiftede bekendtskab med Lene Lundquist, var da jeg som et led i min lederuddannelse, tog faget HR på daghold. Et valgfrit fag, som jeg havde glædet mig meget til i min Merkonom i Ledelse.

Allerede i mailen hvor Lene bad os fortælle lidt om os selv, før første undervisningsdag, fornemmede jeg Lene´s behagelige væsen, og fornemmelsen blev bekræftet straks vi mødtes. Hun er en stille og rolig person, med stor empati, og situationsfornemmelse. Der blev hurtigt skabt en fortrolighed og åbenhed på holdet, der bestod af både nye og mere erfarne ledere – alle personer med stor interesse for HR. En interesse der blev yderligere skærpet af en spændende og lærerig undervisning, der førte hele holdet til en god eksamen.

En god sidegevinst var samtidig at der blev skabt et netværk, der stadig fungerer. Efterfølgende har jeg gjort brug af Lundquist Human Resource til at få styr og struktur på min hverdag som leder for 20 medarbejdere, der skal fungere som selvstyrende grupper. Lene har bidraget med input til spændende gruppemøder, og medarbejdersamtaler. Jeg vil gerne give Lundquist Human Resource mine bedste anbefalinger, og håber på endnu mere samarbejde i fremtiden.

Henrik Madsen, produktionsleder