Teamudvikling

Fra ressourcer i mennesket til det kompetente team:

LUNDQUIST Human Resource designer, udvikler og gennemfører teamudvikling for lederteam, afdelinger, tværfaglige projektteam eller forskellige medarbejdergrupper.

Vi arbejder med team på forskellige stadier i udviklingsfasen, såsom:
 • etablering og opbygning af nye teams
 • videreudvikling af veletablerede teams (High Performance Team)
 • konflikthåndtering i teams
 • sammenlægning af teams

LUNDQUIST Human Resource medvirker under opbygningen, etableringen og udvikling af effektive team som procesleder, sparringspartner, coach og ekstern træner.

Et teamudviklingsseminar hos LUNDQUIST Human Resource giver medarbejdere der:
 • er bevidste om egne og teamets værdier
 • kender egne og teamets roller
 • har et sæt spilleregler for teamets måde at samarbejde og kommunikere på
 • er afklaret om forventninger til egen og teamets rolle
 • har fået forståelse af og værktøjer til håndtering af forandringer
 • har en faglig og social fælles oplevelse at tage med sig i det videre arbejde
 • har en plan for, hvordan ovenstående kan føres ud i hverdagen.

Der findes ikke én rigtig måde at opbygge et velfungerende team på. For at få en vellykket teamproces starter vi altid med sjove øvelser og aktiviteter, der tager udgangspunkt i den hverdag teamet befinder sig i.

Ønsker man anderledes rammer tager vi gerne naturen i brug – det skaber et helt andet afsæt.