Trivselsanalyse

Det er dyrt, hvis medarbejderne mistrives!

Medarbejderne er kerneressourcen i enhver virksomhed, og det er sundt med jævne mellemrum at ”tage temperaturen” på, hvordan stemningen er i virksomheden.

LUNDQUIST Human Resource kan forestå hele processen fra planlægning over gennemførelse og implementering af indsatser til opfølgning og evaluering i forbindelse med trivselsmålinger og tilfredshedsmålinger i virksomheden.

Dårlig trivsel kan give anledning til problemer. Det kan bl.a. betyde at:
  • det kan være svært at fastholde dygtige medarbejdere
  • virksomheden plages af højt sygefravær
  • kundebetjeningen bliver utilfredsstillende
  • det bliver vanskeligt at tiltrække nye medarbejdere.

Når virksomheden jævnligt måler medarbejdernes trivsel og tilfredshed, er det muligt at se, hvordan disse udvikler sig.

Trivselsmålinger kan bl.a. danne grundlag for:
  • HR-målsætninger og prioritering af indsatsområder
  • mulighed for at korrigere iværksatte aktiviteter
  • positiv signalværdi overfor medarbejderne og omverdenen og derved forbedret employer branding
  • et overblik over hvad der skaber tilfredshed i virksomheden og i de enkelte afdelinger.

Da LUNDQUIST Human Resource anvender det licenspligtige analysesystem Enalyzer, er det samtidig muligt at foretage benchmarking af dine egne resultater ift. andre virksomheder i din branche eller lignende brancher.

Det handler altså om at finde ud af, hvad medarbejderne mener. Derved kan din virksomhed fortsætte med det der fungerer, og samtidig gøre noget ved det, der kan forbedres.