Andre ydelser

Mere end bare HR-konsulent

Vi har erfaring med facilitering af udviklingsprocesser i f.eks. ledergrupper og andre sammenhænge, der kræver proceskonsulenter. Situationen sætter dagsordenen, når konsulenten styrer processen igennem alle faser fra igangsætning til afslutning og evaluering.

LUNDQUIST Human Resource kan stå for test, analyser, projektstyring og projektledelse, f.eks. i forbindelse med en virksomheds implementering af HR-systemer, værdier, visioner, strategier og handleplaner.

Endelig kan vi varetage interne undervisningsopgaver på både leder- og medarbejderniveau.