Fastholdelse

Dårlig trivsel på arbejdspladsen

kan resultere i, at virksomheden plages af højt sygefravær, stressramte medarbejdere og en høj personaleomsætning, hvilket kan skabe ekstra pres og negative tal på bundlinjen.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at der er et godt psykisk og fysisk miljø på arbejdspladsen.

LUNDQUIST Human Resource igangsætter initiativer, der skaber glade og tilfredse medarbejdere, der også vil nedbringe omfanget af sygefravær.