Medarbejderundersøgelser

BRUG FOR AKUT HJÆLP NU?
RING PÅ TLF:

2463 9591

Det er dyrt, hvis medarbejderne mistrives!

Medarbejderne er kerneressourcen i enhver virksomhed, og det er sundt med jævne mellemrum at ”tage temperaturen” på, hvordan stemningen er i virksomheden.

LUNDQUIST Human Resource kan forestå hele processen fra planlægning over gennemførelse, analyse af resultatet og implementering af indsatser til opfølgning og evaluering i forbindelse med trivsels- og tilfredshedsmålinger i virksomheden. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at det er lovpligtigt at gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV).

Da LUNDQUIST Human Resource anvender det licenspligtige analysesystem Enalyzer, er det samtidig muligt at foretage benchmarking af dine egne resultater ift. andre virksomheder i din branche eller lignende brancher.

Når virksomheden jævnligt måler medarbejdernes trivsel og tilfredshed, er det muligt at se, hvordan disse udvikler sig. Det er dermed muligt at sætte de nødvendige indsatser i værk.

 

Det handler altså om at finde ud af, hvad medarbejderne mener. Derved kan din virksomhed fortsætte med det, der fungerer, og samtidig gøre noget ved det, der kan forbedres.

Dårlig trivsel kan give anledning til problemer. Det kan bl.a. betyde at:

Undersøgelser kan bl.a. danne grundlag for:

Har du brug for hjælp til medarbejderundersøgelser?