Medarbejderundersøgelser

BRUG FOR AKUT HJÆLP NU?
RING PÅ TLF:

2463 9591

Det er dyrt, hvis medarbejderne mistrives!

Medarbejderne er kerneressourcen i enhver virksomhed, og det er sundt med jævne mellemrum at ”tage temperaturen” på, hvordan stemningen er i virksomheden.

LUNDQUIST Human Resource kan forestå hele processen fra planlægning over gennemførelse, analyse af resultatet og implementering af indsatser til opfølgning og evaluering i forbindelse med trivsels- og tilfredshedsmålinger i virksomheden. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at det er lovpligtigt at gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV).

Da LUNDQUIST Human Resource anvender det licenspligtige analysesystem Enalyzer, er det samtidig muligt at foretage benchmarking af dine egne resultater ift. andre virksomheder i din branche eller lignende brancher.

Når virksomheden jævnligt måler medarbejdernes trivsel og tilfredshed, er det muligt at se, hvordan disse udvikler sig. Det er dermed muligt at sætte de nødvendige indsatser i værk.

 

Det handler altså om at finde ud af, hvad medarbejderne mener. Derved kan din virksomhed fortsætte med det, der fungerer, og samtidig gøre noget ved det, der kan forbedres.

Dårlig trivsel kan give anledning til problemer. Det kan bl.a. betyde at:

  • det kan være svært at fastholde dygtige medarbejdere
  • virksomheden plages af højt sygefravær
  • kundebetjeningen bliver utilfredsstillende
  • det bliver vanskeligt at tiltrække nye medarbejdere.

Undersøgelser kan bl.a. danne grundlag for:

  • HR-målsætninger og prioritering af indsatsområder
  • mulighed for at korrigere iværksatte aktiviteter
  • at give en positiv signalværdi overfor medarbejderne og omverdenen. Derved sikres også en forbedret employer branding
  • at give et overblik over, hvad der skaber tilfredshed i virksomheden og i de enkelte afdelinger.

Har du brug for hjælp til medarbejderundersøgelser?