Privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

LUNDQUIST Human Resource ApS tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler en række persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

LUNDQUIST Human Resource ApS leverer følgende supportydelser til dig som kunde: Rekruttering, HR-juridisk rådgivning, udformning af HR relaterede dokumenter, sparring med ledere og medarbejdere, afholdelse af sygefraværssamtaler, gennemførelse af survey, rådgive om udvikling og efteruddannelse, gennemførelse af interne kurser, afskedigelser, outplacement, anmeldelse af arbejdsskader, vedligeholdelse af personalearkivet.

LUNDQUIST Human Resource ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:

LUNDQUIST Human Resource ApS
CVR 31 62 67 30

Kontaktperson: Lene Lundquist
Tlf. +45 2463 9591
Mail: llu@lundquist-hr.dk

Kategorier og behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som potentiel kunde hos LUNDQUIST Human Resource ApS indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, mail, tlf. nr. Personoplysninger er indsamlet med det formål at etablere et muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion og med henblik på at kunne foretage administration af din relation til os. Det retslige grundlag herfor er: Virksomhedens legitime interesse, som defineres som muligt fremtidigt samarbejde, og nødvendiggør behandlingen af de nævnte personoplysninger. Vi forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.

Som kunde hos LUNDQUIST Human Resource ApS kan vi indsamle følgende personoplysninger: Almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, mail, tlf. nr., titel, erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund, personlighedstest, løn (ikke udtømmende). Derudover kan vi, for at kunne løse en aftalt opgave, have behov for at indsamle fortrolige og følsomme personoplysninger i form af cpr. nr., helbredsoplysninger og fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Der er ved behandling af fortrolige og følsomme personoplysninger enten indsamlet et samtykke fra den enkelte person eller indgået databehandleraftale med en konkrete kunde, hvori der er aftalt behandling af personoplysninger om medarbejdere i sammenhæng med levering af HR-supportydelse eller kursusadministration hos den konkrete virksomhed.

Personoplysninger er indsamlet med det formål, at behandle dit køb og levering af vores ydelse og med henblik på at kunne foretage administration af din relation til os. Det retlige grundlag herfor er: Opfyldelse af konsulentkontrakt /samarbejdsaftale, retligt grundlag, samtykke eller tydeligt offentliggjort af den registrerede/dig.

Er du leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler, vi følgende personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger i form af navn, mail, tlf. nr.

Oplysninger indsamles med det formål at kunne behandle vores køb/ydelser samt at kunne foretage administration af din relation hos os. Det retlige grundlag herfor er: Opfyldelse af leverandørkontrakt /samarbejdsaftale.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning, cv og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job eller ifm. en uopfordret ansøgning.

Ansøgning, cv og bilag bliver delt med den konkrete kundes kontaktpersoner i rekrutteringsprocessen, og bliver ikke videregivet til andre udenfor denne virksomhed.

Når ansøgningsfristen på en specifik opslået stilling er udløbet, kontakter vi dem, vi vurderer, der skal indkaldes til første samtalerunde. Hvis du ikke har hørt fra os inden 3 uger efter ansøgningsfristens udløb, må du påregne ikke at være blandt dem, der er indkaldt til samtale, hvorfor du ikke vil blive tilbudt den ledige stilling.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Vurderer vi, at ansøgningen kan være interessant for os på et senere tidspunkt, vil du blive kontaktet for afgivelse af samtykke til, at vi må gemme din ansøgning i 3 måneder. Øvrige ansøgninger, cv og bilag vil blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning, cv og bilag i 3 måneder.

Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning, cv og bilag i mere end de 3 måneder, vil der blive indhentet et nyt samtykke hos dig.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, survey system, personlighedstest, advokat, kursus- og uddannelsesleverandør, revisor eller andre relevante offentlige myndigheder. De nævnte er forpligtede til udelukkende at behandle oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Fælles dataansvar ved brug af de sociale medier

Vi bruger LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller et kundeforhold afsluttes. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt her at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Oplysninger slettes udfra disse kriterier:

Potentielle kunder: 2 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom.

Kunder: 5 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom. Oplysninger om fratrådte medarbejdere hos kunder slettes 1 år efter fratrædelsen.

Leverandører / samarbejdspartnere: 5 år efter aftalens ophør, efter sidste kontakt, når garantien er udløbet, eller ved anmodning herom.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger findes øverst i teksten.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Pt. videregiver Lundquist Human Resource ikke data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Brug af cookies

Hvad er en cookie? Cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer eller mobil for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside og for at kunne genkende computeren eller mobilen. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet og din oplevelsen på hjemmesiden, føre statistik og kunne målrette vores markedsføring.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). Vi anvender forskellige typer af cookies, der i varierende omfang omfatter cookies for tredjeparter. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Der anvendes cookies med følgende formål:

 • Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.
 • Google Analytics tracking-kode, der logger oplysninger om den besøgendes browser og computer.
 • Indsamler data om antallet af gange en bruger har besøgt hjemmesiden samt datoer for første og seneste besøg. Anvendes af Google Analytics.
 • Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren kommer ind på hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer.
 • Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren forlader hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer.
 • Anvendes til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.
 • Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på og hvilke søgeord, der blev brugt. Anvendes af Google Analytics.
 • Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Brug af cookies

Hvad er en cookie? Cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer eller mobil for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside og for at kunne genkende computeren eller mobilen. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet og din oplevelse på hjemmesiden, føre statistik og kunne målrette vores markedsføring.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). Vi anvender forskellige typer af cookies, der i varierende omfang omfatter cookies for tredjeparter. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Der anvendes cookies med følgende formål:

 • Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.
 • Google Analytics tracking-kode, der logger oplysninger om den besøgendes browser og computer.
 • Indsamler data om antallet af gange en bruger har besøgt hjemmesiden samt datoer for første og seneste besøg. Anvendes af Google Analytics.
 • Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren kommer ind på hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer.
 • Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren forlader hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer.
 • Anvendes til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.
 • Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på og hvilke søgeord, der blev brugt. Anvendes af Google Analytics.

 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.